TH l EN
หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ บริการ ศาสตร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ติดต่อเรา
 
 
 
เป่ยจินถงเยิ๋นถัง (ประเทศไทย)
Beijing Tongrentang (Thailand)

เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถืออย่างสูงในอุตสาหกรรมยาแผนจีนโบราณ
ก่อตั้ง ณ กรุงปักกิ่งโดยยู่เฉียนหยัง เมื่อปี ค.ศ. 1669 อันเป็นปีที่ 8 ในรัชสมัยของจักรพรรดิ์คังซีแห่ง
ราชวงศ์ชิง ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 1723 ในรัชสมัยของพระเจ้ายงเจิ้ง ถงเยิ๋นถัง ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดหายาและสมุนไพรเพื่อใช้ในพระราชวังและราชวงศ์ ถงเยิ๋นถังได้เป็นผู้จัดหายาให้แก่
พระจักรพรรดิ์ถึง 8 พระองค์ ต่อเนื่องกันยาวนานถึง 188 ปี

ตลอดเวลากว่า 300 ปี ถงเยิ๋นถัง ได้ยึดมั่นกับปรัชญาแต่โบราณว่า แม้การปรุงเตรียมจะยากเย็น
เพียงใด ก็จะไม่ย่อท้อ แม้ราคายาจะสูงมากมายเพียงใดก็จะไม่ลดทอนตัวยา ด้วยกรรมวิธีการปรุง
แบบดั้งเดิมตามแบบต้นตำรับ ผลิตภัณฑ์ของถงเยิ๋นถังล้วนได้รับการยอมรับทั่วไปถึงคุณภาพและประสิทธิผล จนถงเยิ๋นถังนับว่าเป็นสัญญลักษณ์ของคุณภาพและความไว้วางใจ

หลังการปฏิวัติประชาชน ถงเยิ๋นถัง ได้แปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของรัฐบาลท้องถิ่นแห่ง
กรุงปักกิ่ง และยังคงดำรงปณิธานของผู้ก่อตั้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งเข้าสู่ยุคปัจจุบัน
ถงเยิ๋นถัง ได้ผ่านการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อยุคสมัย โดนในปี ค.ศ. 1992 ถงเยิ๋นถัง ได้จัดตั้ง บรรษัท
เป่ยจิน ถงเยิ๋นถัง โฮลดิ้ง จำกัดขึ้น และได้รวบรวมสายการผลิต การจัดหาวัตถุดิบต่างๆ การตลาด การค้นคว้าวิจัย การอุตสาหกรรมและการค้าให้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งยังได้ขยายกิจการเข้าสู่
นานาประเทศในขณะที่ยังคงขยายกิจการในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ถงเยิ๋นถังได้จัดตั้งบริษัทย่อยในฮ่องกง มาเลเซีย อังกฤษ และออสเตรเลีย และได้จัดตั้ง
บริษัท เป่ยจิน ถงเยิ๋นถัง (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1997 
บริษัท ถงเยิ๋นถัง จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยการรวม 6 หน่วยธุรกิจสำคัญของกลุ่มขึ้นเป็นบริษัท
ต่อมาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ 


และในปีเดียวกัน โรงงานทั้ง 8 ของถงเยิ๋นถังได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐาน GMP
(Good Manufacturing Practice) โดยหน่วยงานของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งได้พัฒนา
แหล่งเพาะปลูกสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาจนได้รับมาตรฐาน GAP
(Good Agricultural Practice) ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของถงเยิ๋นถังที่นำออกสู่ตลาดโลก
มีคุณภาพและประสิทธิผลที่ดีเลิศ อันเป็นผลมาจากการประสมประสานความรู้และประสบการณ์
ยาแผนจีนอันยาวนานกว่า 300 ปี กับเทคโนโลยีอันทันสมัยของโลกปัจจุบันอย่างลงตัว

เป่ยจิน ถงเยิ๋นถัง (ประเทศไทย)

เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบรรษัท เป่ยจิน ถงเยิ๋นถัง และกลุ่มบริษัท เวชพงศ์โอสถ ผู้ประกอบการด้านยาสมุนไพรที่เป็นที่เชื่อถือของชาวไทยมากว่า
90 ปี เปิดดำเนินกิจการด้านสุขภาพแผนจีนครบวงจร ตั้งอยู่บนถนนเยาวราช ใจกลางชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ พร้อมให้บริการด้วยสมุนไพรจีนจากเป่ยจิน ถงเยิ๋นถัง กรุงปักกิ่ง และยาแผนจีนสำเร็จรูปที่เลื่องชื่อของถงเยิ๋นถัง ภายใต้การให้คำแนะนำจากบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและยาจีน คุณจึงมั่นใจได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานเดียวกับร้านถงเยิ๋นถังในกรุงปักกิ่งและสาขาอื่นๆ ทั่วโลก

 

บริการต่างๆ ได้แก่

           - การตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้งทางอายุรกรรมหรือการใช้ยา และการฝังเข็ม
           - จัดปรุงยาสมุนไพรจีนตามใบสั่งยา
           - จำหน่ายสมุนไพรจีน โสม และสมุนไพรเพื่อการบำรุงร่างกาย
           - บริการปรุงยาตามใบสั่ง เป็นยาผง ยาเม็ดลูกกลอน หรือยาน้ำพร้อมรับประทาน
           - จำหน่ายยาแผนจีนสำเร็จรูปทั้งของเป่ยจิน ถงเยิ๋นถังเอง และจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงอื่นๆ

 

 

 

 

บริษัท เป่ยจิน ถงเยิ๋นถัง (ประเทศไทย) จำกัด

บริการให้คำแนะนำและตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนจีน พร้อมจำหน่ายยาจีนสำเร็จรูปและยาสมุนไพรบำรุงสุขภาพ

@2014 Beijing Tongrentang (Thailand). All Rights Reserved.